Εμπορικό Δίκαιο

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους κλάδους δικαίου, που μας έχουν καταξιώσει στη συνείδηση των εντολέων μας, οι οποίοι καταφεύγουν σ΄ εμάς προς κάλυψη πολλών και ποικίλων αναγκών τους, στις οποίες πάντοτε ανταποκρινόμαστε με επάρκεια και συνέπεια.

Στο πλαίσιο αυτό η δικηγορική εταιρεία  ΕGNA NAYΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προβαίνει μεταξύ άλλων σε σχεδιασμό και  υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων για τις εμπορικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα επιλέγοντας και υλοποιώντας γι΄ αυτές τις προσφορότερες εναλλακτικές που σχετίζονται είτε με την πτώχευση είτε με τη διάσωση των επιχειρήσεων μέσω της υπαγωγής τους στις εκάστοτε ισχύουσες ευνοϊκές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα που σχετίζονται με την εξυγίανση και τη συνδιαλλαγή.

Παράλληλα, απαλλάσσουμε τους εντολείς μας από το βάρος της αναζήτησης ανείσπρακτων απαιτήσεών τους αναλαμβάνοντας εξωδίκως και δικαστικώς τη σχετική διεκδίκηση επιταγών, συναλλαγματικών και τιμολογίων, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τις επισφάλειές τους. Κατά το στάδιο  της αναγκαστικής εκτέλεσης που έπεται της δικαστικής διαδικασίας, συνεργαζόμαστε με  έμπειρους δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, οι οποίοι, ενεργώντας υπό την εποπτεία μας, εξασφαλίζουν την απόλυτη εγκυρότητα και το απρόσβλητο των διαδικασιών.

Εξάλλου, για περισσότερο από μία δεκαετία η EGNA ΝΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρακολουθώντας την εξέλιξη του δικαίου και ανταποκρινόμενη  στις σύγχρονες ανάγκες των εντολέων μας, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής συνδρομής σε θέματα που άπτονται των πιο σύγχρονων μορφών συναλλαγών, όπως το  ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)  και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση του επιχειρείν σε σχέση τόσο με τον δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας