Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικηγόροι, έμπειροι στην άσκηση δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αναλαμβάνουν σχετικά με τα Εμπορικά Σήματα, Βιομηχανικά Σχέδια, και τις Ευρεσιτεχνίες τις κάτωθι υπηρεσίες.

Εμπορικά Σήματα

 • Έρευνα Σημάτων για τον έλεγχο διαθεσιμότητας καταχώρησης εμπορικού σήματος.
 • Κατάθεση εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς εμπορικού σήματος, παρακολουθώντας την πορεία του έως την καταχώρηση και καταθέτοντας παρατηρήσεις κατά αποφάσεων των εισηγητών όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Καταχώρηση αδειών χρήσης, μεταβιβάσεων και αλλαγών επί καταχωρημένου σήματος (αλλαγή επωνυμίας, έδρας, νομικής μορφής δικαιούχου).
 • Ανανεώσεις εμπορικών σημάτων.
 • Κατάθεση τριτανακοπών και πρόσθετων λόγων κατά της καταχώρησης εμπορικών σημάτων τρίτων.
 • Κατάθεση προσφυγών ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών και Δικαστηρίων.
 • Προστασία στις περιπτώσεις προσβολής καταχωρημένων σημάτων (απομιμήσεις, χρήση εν είδει σήματος κτλ.) με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών και μηνύσεων.
 • Σύναψη συμφωνιών αδειών χρήσης (licensing agreements).

Βιομηχανικά Σχέδια

 • Κατάθεση και καταχώρηση Βιομηχανικού Σχεδίου (εθνική, κοινοτική, ή διεθνής αίτηση).
 • Καταχώρηση αδειών χρήσης, μεταβιβάσεων και αλλαγών επί καταχωρημένου Βιομηχανικού Σχεδίου (αλλαγή επωνυμίας, έδρας, νομικής μορφής δικαιούχου).
 • Προστασία καταχωρημένων δικαιωμάτων για άρση της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον.
 • Προστασία μη καταχωρημένων δικαιωμάτων για τη διεκδίκηση και αναγνώριση του δικαιώματος και την ακύρωση της αίτησης που προξενεί την προσβολή.

Ευρεσιτεχνίες

 • Νομική συμβολή και διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας και Πιστοποιητικού Συμπληρωματικής Προστασίας.
 • Νομική προστασία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας και Πιστοποιητικών Συμπληρωματικής Προστασίας (αγωγές ακύρωσης ή προσβολής δικαιωμάτων, διοικητικές διαδικασίες κτλ.).
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας