Δίκαιο Περιβάλλοντος

Η Δικηγορική εταιρεία, EGNA ΝΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, αναλαμβάνει τον εξώδικο, καθώς και τον δικαστικό χειρισμό υποθέσεων δικαίου περιβάλλοντος ενώπιον των αστικών, ποινικών και διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής Αρχής. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριοποίησής μας, εκπροσωπούμε τους πελάτες σε υποθέσεις προσβολής της προσωπικότητάς τους που προκαλείται από κάθε μορφής υποβάθμιση ή μόλυνση του περιβάλλοντος (κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προστασία υδάτων, απόλαυση κοινοχρήστων χώρων, προστασία του ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος, εφαρμογή του γειτονικού δικαίου, κ.λπ..).

Παράλληλα, παρέχουμε ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ενώπιον των αρμοδίων Υπουργείων, Ειδικών Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο όλων των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών, που άπτονται της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου (διαδικασία χωροθέτησης και εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων παραγωγικών δραστηριοτήτων, κύρωσης δασικών χαρτών και χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών, κ.λπ..).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας