Ίδρυση Εταιρείας στη Βουλγαρία

Η μακρά εμπειρία μας στο χώρο της συμβουλευτικής δικηγορίας σε συνδυασμό με την ίδρυση τα τελευταία χρόνια υποκαταστήματος της εταιρείας μας στη Σόφια, στελεχωμένου και με ελληνόφωνο προσωπικό, παρέχουν στους εντολείς μας τα εχέγγυα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με την ίδρυση νέας εταιρείας οιασδήποτε μορφής στη φιλική φορολογικά και επιχειρηματικά γείτονα χώρα.

Γιατί στη Βουλγαρία ;

Συνοπτικές διαδικασίες ίδρυσης, χαμηλό κόστος ίδρυσης και συντήρησης εταιρειών, σταθερή και φιλική για τον επιχειρηματία φορολογική νομοθεσία, χαμηλοί μισθοί.

Αυτά είναι τα κίνητρα που τα τελευταία χρόνια ωθούν όλο και περισσότερους επιχειρηματίες να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα ή να ιδρύσουν μία νέα εταιρεία στη Βουλγαρία.

Με ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο για τη σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SRL), της πλέον διαδεδομένης δηλ. μορφής δραστηριοποίησης στη Βουλγαρία μόλις 1 Ευρώ, ενιαίο  φορολογικό συντελεστή για κάθε είδους εταιρεία, που ανέρχεται μόλις στο 10 % επί των κερδών και φόρο επί των μερισμάτων των μετόχων μόλις 5%, χαμηλό κόστος μισθοδοσίας και ΦΠΑ 20% για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 25.000 €, είναι προφανές ότι η Βουλγαρία έχει επιδιώξει τη δημιουργία περιβάλλοντος ελκυστικού για κάθε επιχειρηματία.

Γιατί με την EGNA Ναυρίδης & Συνεργάτες;

Η ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία αποτελεί μία τυποποιημένη διαδικασία, καθώς οι συνεργάτες μας σε Βουλγαρία από κοινού με τους δικηγόρους που στελεχώνουν τα γραφεία μας στη χώρα δραστηριοποίησης του εντολέα μας, ετοιμάζουν από κοινού όλα τα αναγκαία έγγραφα, τα προωθούν για μετάφραση, οπότε η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή ενώπιον των οικείων Προξενικών Αρχών, χωρίς να είναι αναγκαίο ο επιχειρηματίας να ταξιδέψει.  Η επίσκεψη του νόμιμου εκπροσώπου της νεοσυσταθείσας εταιρείας στη Βουλγαρία απαιτείται μόνο μία φορά για ελάχιστες ώρες, προκειμένου να δοθεί δείγμα υπογραφής στην Τράπεζα όπου η εταιρεία θα ανοίξει λογαριασμό.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το αν ο επιχειρηματίας επιλέξει να προβεί στη σχετική διαδικασία ίδρυσης στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία ή εν γένει στη χώρα δραστηριοποίησής του, οι συνεργάτες μας τον συνδράμουν και συνοδεύουν σε κάθε βήμα, ενώπιον κάθε Αρχής εξασφαλίζοντάς του γρήγορη και εγγυημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να συνδράμουν τους ενδιαφερόμενους για την ανεύρεση χώρου που θα φιλοξενήσει την έδρα τους και την κάλυψη κάθε ανάγκης τους σε επίπεδο λογιστικό και φοροτεχνικό, ενώ η ύπαρξη γραφείων μας και στις λοιπές βαλκανικές χώρες και δικτύου συνεργατών μας στα μεγαλύτερα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα παρέχουν στους εντολείς μας τη δυνατότητα ευχερούς διεύρυνσης των επιχειρηματικών τους στόχων.

Μιλάμε τη γλώσσα σας! Οι συνεργάτες μας μπορούν να συζητήσουν τις ιδέες σας και να σας βοηθήσουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μιλώντας ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά, τουρκικά, ρουμανικά, ρωσικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας