Τραπεζικό Δίκαιο

Επιδιώκοντας σταθερά να καλύπτει με υπευθυνότητα και συνέπεια τις ανάγκες και απαιτήσεις όσων μας εμπιστεύονται, η Εταιρεία μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συμβουλές σε ζητήματα παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού και σύγχρονων μορφών πίστωσης, όπως χρηματοδοτικές μισθώσεις εξοπλισμού και ακινήτων, ομολογιακά δάνεια, ενέγγυες πιστώσεις, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές κλπ.

Η εξειδίκευση και η εμπειρία μας στο πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου παρέχει τα εχέγγυα για την βέλτιστη εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε υποθέσεις δανειακών συμβάσεων, ρύθμισης οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα και αλληλόχρεων λογαριασμών.

Ιδιαίτερα δε στην παρούσα κρίσιμη περίοδο, η EGNA Ναυρίδης & Συνεργάτες διαθέτει κατηρτισμένους συνεργάτες και συμβούλους που χειρίζονται την εκπροσώπηση δανειοληπτών ενώπιον δικαστικών αρχών προς αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω ανάληψης πλήθους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων με ρήτρα ελβετικού φράγκου. Η μεταβολή της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου σε βάρος του ευρώ, λόγω της τραπεζικής πρακτικής που ακολουθείτο κατά τα προηγούμενη έτη, είχε ως αποτέλεσμα να επωμίζονται οι δανειολήπτες όλο το βάρος της δραματικής ανατίμησης του ελβετικού φράγκου.

Η εταιρεία μας χάρη στην εμπειρία και τη γνώση των κατηρτισμένων συνεργατών της πλαισιώνει με ευαισθησία τους εντολείς παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας