Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο που αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης του ιδρυτή της δικηγορικής μας εταιρείας, εξακολουθεί να αποτελεί και σήμερα κυρίαρχο αντικείμενο δραστηριοποίησής μας. Η μακροχρόνια εμπειρία μας και το υψηλότατο ποσοστό επιτυχούς χειρισμού σχετικών υποθέσεων, έχουν εδραιώσει την εμπιστοσύνη των εντολέων μας και προσελκύουν όλο και περισσότερους.

Με την πεποίθηση ότι κάθε εντολέας είναι μοναδικός και ότι η κάθε υπόθεση απαιτεί σοβαρό και υπεύθυνο χειρισμό, υποθέσεις διαζυγίων, επιμέλειας τέκνων, υιοθεσίας, διατροφών και συμμετοχής στα αποκτήματα, αλλά και υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, είσπραξης απαιτήσεων, αστικών και εμπορικών μισθώσεων, διεκδίκησης και κάθε εν γένει διαφοράς που άπτεται της κυριότητας ή χρήσης ακινήτων, διαφορών από συμβάσεις έργου και εργασίας, αντιμετωπίζονται με αίσθημα ευθύνης και ζήλο ανεξάρτητα από το σχετικό οικονομικό διακύβευμα.

Η ικανοποίηση του εντολέα, αλλά και η συμβολή μας συχνά στη διαμόρφωση νέας νομολογίας σε υποθέσεις αστικού δικαίου, αποτελούν για όλους μας στόχο, αλλά και έναυσμα για την όλο και μεγαλύτερη εμβάθυνση στο αντικείμενο και τη βελτίωση του δικού μας γνωστικού επιπέδου και αντίστοιχα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας