ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν.4738/20

Μαζί με την TGS Ελλάς Ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές Α.Ε. δημιουργήσαμε μία νέα εταιρεία: την TGS Ελλάς Διαχειριστές Αφερεγγυότητας Α.Ε..

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 60.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας