GDPR – Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι έτοιμη. Εσείς ;

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων υπήρξε εδώ και πολλά χρόνια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, μόλις όμως το 2016 κατόρθωσε να καταλήξει στη διαμόρφωση ενός Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) τάσσοντας μάλιστα μία αρκετά μακρά περίοδο προσαρμογής των κρατών μελών, καθώς ήταν προφανές ότι θα έπρεπε αρχικά να υπάρξει μία ευρεία δημοσιοποίηση του Κανονισμού, ενώ συχνά χρονοβόρες, ανάλογα με την επιχείρηση, θα ήταν και οι αναγκαίες διαδικασίες συμμόρφωσης. Σήμερα, λίγες μόλις ημέρες πριν την 25η Μαϊου 2018, οπότε τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Γενικός Κανονισμός, πολλά κράτη – μέλη και ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις φαίνονται ανέτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού, γεγονός που οφείλεται πρωτίστως στην απουσία επαρκούς ενημέρωσης.

Για να γίνει αρχικά κατανοητό το πλήθος των επιχειρήσεων που καλείται να συμμορφωθεί προς το νέο κανονισμό, αρκεί να ανατρέξει κανείς στον ορισμό των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτός προβλέπεται στον GDPR, όπου ως προσωπικά δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που επιτρέπει την άμεση ή έμμεση εξακρίβωση της ταυτότητας του ατόμου. Ο ευρύς αυτός ορισμός σε συνδυασμό αφενός μεν με τις σύγχρονες  τεχνολογικές τάσεις, που καθιστούν ιδιαίτερα ευχερή και εντάσσουν στην καθημερινότητά μας τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφετέρου δε με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του νέου κανονισμού, που περιλαμβάνει όχι μόνο την ΕΕ αλλά και οποιαδήποτε χώρα εκτός αυτής ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία, καθιστά εναργέστερη την έκταση εφαρμογής του νέου κανονισμού.

Επιπρόσθετα, η αυστηροποίηση των επαπειλούμενων από τον Κανονισμό προστίμων, τα οποία φτάνουν μέχρι και το 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών ενός οργανισμού, δημιουργούν εύλογη ανησυχία στις επιχειρήσεις, οι οποίες, συχνά, καταλήγουν σε αυθαίρετα συμπεράσματα ως προς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμόρφωσή τους. To βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δε γίνεται αντιληπτό ότι η όλη διαδικασία απαιτεί χαρτογράφηση των αναγκών και συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων, κυρίως από τον κλάδο της νομικής και της πληροφορικής. Γιατί μόνο εξειδικευμένοι επιστήμονες είναι σε θέση να διακρίνουν τις έννοιες, να αντιληφθούν την έκταση των περιγραφόμενων στον Κανονισμό δικαιωμάτων, να αναγνωρίσουν εξατομικευμένα για κάθε επιχείρηση την αναγκαιότητα ή μη ορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων και να καθορίσουν και εφαρμόσουν τις διαδικασίες συμμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψιν τους ότι ο Κανονισμός δίδει προτεραιότητα στο υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέποντας : την αναγκαιότητα της συγκατάθεσής του, δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, εναντίωσης, αλλά και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Η EGNA LAW FIRM ανταποκρινόμενη στο αίτημα των εντολέων της προς κάλυψη των νέων αναγκών τους ενόψει της έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού, έχει ήδη προχωρήσει σε στελέχωση της με εξειδικευμένους νομικούς και συνεργασία με κορυφαίους στον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και αναλαμβάνει την παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον GDPR και την θέση σε εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων και διαδικασιών, που επιτρέπουν στους εντολείς της αρχικά να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τους και εν συνεχεία να συμμορφωθούν προς αυτές συμμορφούμενοι προς τις επιταγές του νέου απαιτητικού Κανονισμού. Στην έδρα μας στην Αθήνα, αλλά και στα υποκαταστήματά μας στα Βαλκάνια (Βουκουρέστι, Τίρανα, Σόφια και Σκόπια) οι συνεργάτες μας εκπονούν και εκτελούν ήδη σχετικά έργα για λογαριασμό εταιρειών κάθε κλίμακας δικαιώνοντας την διαρκή κατάταξη της δικηγορικής μας εταιρείας μεταξύ των πρωτοπόρων και καινοτόμων διεθνών νομικών εταιρειών.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

TA NEA