ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. 4161/2013

Ν. 4161/2013

Περιορισμένης κλίμακας διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον μέχρι σήμερα ισχύοντα Νόμο Κατσέλη και διατάξεις εφαρμόσιμες σε επίσης περιορισμένο αριθμό ενήμερων δανειοληπτών εισάγει ο Νέος Νόμος 4161/2013, που φαίνεται να στοχεύει περισσότερο στην αμεσότερη εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων για τις Τράπεζες παρά στην ανακούφιση των δανειοληπτών. 

 

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020